Homebox hidroizolacija ravnog krova

Hidroizolacija ravnog krova BUS stanice Beograd

Hidroizolacija krova Labin
Hidroizolacija krova Sombor, Kula, Kikinda

Hidroizolacija krova BUS stanice Beograd

U saradnji s firmom Bauwewsen, Lazarevac, izvedeni su radovi hidroizolacije na novom anexu centralne autobuske stanice u Beogradu. Materijal: Mapeplan M15. Mašinska izrada hidroizolacije ravnog krova.